Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине 28. маја

Сједница Скупштине општине 28. маја

Дана 28.5.2019. године (уторак) биће одржана 22. Редовна сједница Скупштине општине Власеница са  почетком  у  10.00  часова, са сљедећим дневним редом:

 1. Разматрање и усвајање Извода  записника са 21. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане  дана  26.03.2019. године
 2. Одборничка питања и одговори
 3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за  период  01.01-31.12.2018. године
 4. Разматрање Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Јавне здравствене установе Дом здравља Власеница за 2018. годину
 5. Разматрање Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Јавне установе Културни центар Власеница за 2018. годину
 6. Разматрање Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја  општине Власеница за 2018. годину
 7. Приједлог Одлуке о усвајању ревидиране Стратегије развоја општине Власеница за период 2014–2023. година
 8. Приједлог Одлуке о давању гаранције  на кредитно задужење ЈЗУ Дом здравља Власеница
 9.  Приједлог Одлуке о продаји земљишта у К.О. Власеница  2
 10. Приједлог Одлуке о продаји непокретности путем непосредне погодбе
 11. Приједлог Одлуке о успостављању сарадње општине Власеница са општином Чајетина
 12. Разматрање Информације о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница за 2018. годину
 13.  Разматрање Информације о раду привредних субјеката на подручју општине Власеница за 2018. годину
 14. Разматрање Информације о раду у мјесним заједницама на подручју општине Власеница за 2018. годину
 15.  Разматрање Информације о стању у области комуналне хигијене на подручју општине Власеница за 2018. годину
 16. Разматрање Информације о стању борачко – инвалидске заштите на подручју општине Власеница за 2018. годину
 17. Разматрање Информације о инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда на подручју општине Власеница  за 2018. годину
 18.  Приједлог Програма одржавања и заштите  локалних  и некатегорисаних  путева општине Власеница за 2019. годину
 19. Текућа  питања
Дана 28.5.2019. године (уторак) биће одржана 22. Редовна сједница Скупштине општине Власеница са  почетком  у  10.00  часова, са сљедећим дневним редом: Разматрање и усвајање Извода  записника са 21. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане  дана  26.03.2019. године Одборничка питања и одговори Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за  период  01.01-31.12.2018. године Разматрање Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Јавне здравствене установе Дом здравља Власеница за 2018. годину Разматрање Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Јавне установе Културни центар Власеница за 2018. годину Разматрање Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја  општине Власеница за 2018. годину Приједлог Одлуке о…

Review Overview

User Rating: Be the first one !