Home » Uncategorized @sr » Одржана 22. редовна сједница Скупштине општине

Одржана 22. редовна сједница Скупштине општине

Дана 28. маја 2019. године одржана је сједница Скупштине општине Власеницa.
На двадесет другом редовном засједању одборници су разматрали и усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за 2018. годину који је остварен 98% у односу на план, са благим дефицитом од 38.562 КМ.
Марко Тодоровић, начелник Одјељења за финансије рекао је да су укупни приходи остварени у износу од  5.174.858 КМ, док укупни расходи износе од 5.213.420 КМ.

Усвојен је Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја  општине Власеница за претходну годину.
Жељко Дамљановић, шеф Одсјека за развој, презентовао је кључна запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем као и основне податке о реализацији Стратегије развоја општине Власеница за 2018. годину. Извјештај показује 70% остварења започетих пројеката.  Дамљановић је навео да, у погледу финансијске реализације, стање указује да је планирање било реално, што се може сагледати из укупне вриједности реализованих пројеката 2.804.905 КМ (87% у односу на план). Износ средстава који је утрошен за приоритете из Стратегије (2.804.905 КМ) је три пута већи у односу на почетак имплементације, док је удио капиталних инвестиција у буџету Општине (16,20%) два пута већи у односу на почетак имплементације Стратегије. За реализацију пројеката/мјера из буџетских средстава је издвојено 30% у односу на укупна реализована средства. У погледу привлачења екстерних средстава проценат од 70% показује да је Општина водила активну политику обезбјеђења екстерних средстава за реализацију пројеката у претходној години.

На сједници је усвојена ревидирана Стратегија развоја општине Власеница за период 2014–2023. Након истека петогодишњег периода, приступило се ревизији овог кључног стратешко-планског документа са циљем унапређења процеса стратешког планирања, односно ажурирања података у оквиру социо-економске анализе, идентификовања нових и модификовања постојећих пројеката, ревизије стратешких и секторских циљева. У процесу је примјењен партиципативни приступ, те су учествовали сви кључни развојни актери са подручја општине уз подршку УНДП/ ИЛДП Пројекта.

Разматрани су и усвојени извјештаји о раду и финансијски извјештаји Дома здравља и Културног центра Власеница за 2018. годину, Одлука о успостављању сарадње општине Власеница са општином Чајетина, информације о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница,  раду у мјесним заједницама,  стању борачко – инвалидске заштите у претходној години, те Програм одржавања и заштите  локалних  и некатегорисаних  путева за 2019. годину.

Дана 28. маја 2019. године одржана је сједница Скупштине општине Власеницa. На двадесет другом редовном засједању одборници су разматрали и усвојили Извјештај о извршењу буџета општине за 2018. годину који је остварен 98% у односу на план, са благим дефицитом од 38.562 КМ. Марко Тодоровић, начелник Одјељења за финансије рекао је да су укупни приходи остварени у износу од  5.174.858 КМ, док укупни расходи износе од 5.213.420 КМ. Усвојен је Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја  општине Власеница за претходну годину. Жељко Дамљановић, шеф Одсјека за развој, презентовао је кључна запажања о оствареном квалитету системског управљања развојем као…

Review Overview

User Rating: Be the first one !