Home » Uncategorized @sr » ЈАВНИ ПОЗИВ физичким и правним лицима за додјелу подстицаја за набавку садног материјала малине и купине

ЈАВНИ ПОЗИВ физичким и правним лицима за додјелу подстицаја за набавку садног материјала малине и купине

На основу Програма подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње средствима општинског буџета у 2019. години, број 04/2-330-8/19 од 11.03.2019. године, усвојен Закључком Скупштине општине Власеница број 01-022-37/19 од 26.03.2019. године („Службени гласник општине Власеница“ број 02/19), начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
физичким и правним лицима за додјелу подстицаја
за набавку садног материјала малине и купине

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за набавку садног материјала:
1. МАЛИНЕ, сорте: Микер, Виламет, Туламин,
2. КУПИНЕ, сорте: Лох Нес, Џамбо.

Подстицаји се додјељују у виду новчаних средстава, а вриједност ће се утврдити на основу достављеног предрачуна за тражену количину и сорту садног материјала издатог од стране регистрованог добављача (расадника).

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у Јавном позиву имају физичка и правна лица са подручја општине Власеница.

III СВРХА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Сврха Јавног позива јесте унапређење пољопривредне производње на подручју општине Власеница, као и остварење других специфичних циљева:

  • оријентација пољопривредних произвођача ка робно-тржишној призводњи,
  • охрабривање пољопривредних произвођача за интензивирање производње и повећање постојећих капацитета,
  • стварање повољнијих услова за самозапошљавање потпунијим кориштењем властитих пољопривредних ресурса,
  • обезбјеђење повољнијих услова за повратак и опстанак на властитом газдинству у руралном подручију општине.

IV УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

Подносилац пријаве треба да испуњава сљедеће услове:

  • да подиже засад минималне површине 1 дулум,
  • садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима,
  • мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу,
  • могућност наводњавања и да постоји одговарајући приступни пут до парцеле.

V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Попуњен Образац пријаве
  2. Предрачун за тражену количину и сорту садног материјала издат од стране регистрованог добављача (расадника).

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив остаје отворен до 11.11.2019. године до 15.00 часова.
Попуњен Образац за пријаву заједно са документацијом предати у затвореној коверти на шалтер број 4 Центра за пружање услуга грађанима (шалтер сала), са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА“.

VII ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисија именована од стране начелника општине Власеница извршиће преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове Јавног позива, обавиће теренске посјете, сачинити листу крајњих корисника, те исту доставити начелнику општине Власеница. На основу достављене листе, начелник општине доноси рјешење о додјели подстицаја.

НАПОМЕНА: Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на веб страници Општине Власеница www.opstinavlasenica.org или у канцеларији број 28 Општинске управе.

Јавни позив биће објављен на веб страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и на огласној табли Општине Власеница.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Одсјеку за развој Општине Власеница, канцеларија број 28, или позивом на број телефона 056/490-159 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова.

На основу Програма подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње средствима општинског буџета у 2019. години, број 04/2-330-8/19 од 11.03.2019. године, усвојен Закључком Скупштине општине Власеница број 01-022-37/19 од 26.03.2019. године („Службени гласник општине Власеница“ број 02/19), начелник општине расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ физичким и правним лицима за додјелу подстицаја за набавку садног материјала малине и купине   I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за набавку садног материјала: 1. МАЛИНЕ, сорте: Микер, Виламет, Туламин, 2. КУПИНЕ, сорте: Лох Нес, Џамбо. Подстицаји се додјељују у виду новчаних средстава, а вриједност ће се утврдити на основу достављеног предрачуна…

Review Overview

User Rating: Be the first one !