Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине 16. децембра

Сједница Скупштине општине 16. децембра

Дана 16.12.2019. године (понедјељак) у 10.00 часова биће одржана 27. Редовна сједница Скупштине општине Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 26. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 04.12.2019. године
 2. Одборничка питања и одговори
 3.  Приједлог Буџета општине Власеница за 2020. годину
 4. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2020. годину
 5. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Власеница за 2020. годину
 6. Разматрање Акционог плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованог финансијског извјештаја општине Власеница за период 01.01– 31.12.2018. године (број РБ043-19 од 16.08.2019.године)
 7. Приједлог Одлуке о братимљењу и успостављању сарадње општине Власеница са Анинским општинским рејоном Вороњешке области
 8. Приједлог Одлуке о утврђивању Нацрта Регулационог плана привредне зоне Власеница – Сегмент А и Сегмент Б
 9. Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
 10. Приједлог Одлуке о поступку субвенционисања закупнине
 11. Приједлог Одлуке о висини закупнине (за кориштење стамбених јединица социјалног становања)
 12. Разматрање Нацрта Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Власеница за период   2019–2028. године
 13. Приједлог Програма рада Скупштине општине Власеница за 2020. годину
 14. Разматрање Програма здравствене заштите животиња на подручју општине Власеница за 2019. годину
 15. Разматрање Извјештаја одборника о спроведеним активностима за спровођење „Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2019. године
 16. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2019. године
 17. Разматрање Извјештаја о раду комисија које је именовала Скупштина општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2019. године
 18. Разматрање Информације о снабдијевању електричном енергијом општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2019. године
 19. Разматрање Информације о легализацији бесправно изграђених објеката на подручју општине Власеница
 20. Разматрање Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Власеница
 21. Разматрање Процјене угрожености од пожара
 22. Разматрање Плана заштите од пожара
 23. Разматрање Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 24. Текућа питања
Дана 16.12.2019. године (понедјељак) у 10.00 часова биће одржана 27. Редовна сједница Скупштине општине Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: Разматрање и усвајање Извода записника са 26. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 04.12.2019. године Одборничка питања и одговори  Приједлог Буџета општине Власеница за 2020. годину Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2020. годину Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Власеница за 2020. годину Разматрање Акционог плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованог финансијског извјештаја општине Власеница за период 01.01– 31.12.2018. године (број РБ043-19 од 16.08.2019.године) Приједлог Одлуке о братимљењу и успостављању…

Review Overview

User Rating: Be the first one !