Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Обавјештење о промјени назива улица

Обавјештење о промјени назива улица

Скупштина општине Власеница на сједници одржаној, дана 17.07.2019. године донијела је Одлуку о утврђивању назива улица и тргова у насељу Власеница, број: 01-022-92/19 и на сједници одржаној дана, 04.11.2019. године Одлуку о измјени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељу Власеница, број:01-022-112/19.

Ступањем на снагу наведених одлука дио постојеће улице Светосавка, почевши од укрштања улице Светосавска и магистралног пута М19 Власеница-Зворник ( к.п.бр.341 К.О. Власеница 2, са лијеве стране)па до раскрснице Светосавске улице и улице Српских рањеника ( к.п.бр.195/1 К.О. Власеница 1, са десне стране) носи назив улица „9. јануар“.

Улица Романијска, почевши од раскрснице са улицом Светосавска (к.п.бр. 356 К.О. Власеница 2, са лијеве стране) па до раскрснице са истоименом улицом на јужном улазу у урбану средину (к.п.бр.689 К.О. Власеница 2, са лијеве стране), носи назив улица „Жртава Рогосије“.

Дио досадашње улице Илије Бирчанина, од раскрснице улица Устаничка и Илије Бирчанина (к.п.бр.219 К.О. Власеница 2, са лијеве стране) до источног излаза из урбаног дијела града дуж М19 Власеница-Зворник (к.п.бр.442/9 К.О. Власеница 2) носи назив улица „Јуришног одреда“.

Улица у дијелу од раскрснице улица Устаничка и Илије Бирчанина ка западном излазу из урбане средине дуж магистралног пута М19.2 Власеница-Кладањ, остаје непромјењена и задржава назив „Илије Бирчанина“.

Наведеним одлукама улице које раније нису имале назив и то улице у насељу Језеро, Забоји и Друм додијељени су следећи називи:

-улица у насељу Језеро од к.п.бр. 47/2 К.О. Власеница 1, са лијеве стране, до к.п.бр.1046 КО Власеница 1, са десне стране, носи назив улице Добрице Ћосића;

-улица ка насељу Забоји од к.п.бр. 1110/1 К.О. Власеница 2, са лијеве стране, до к.п.бр.1145 КО Власеница 2, са лијеве стране, носи назив улице улица Бранислава Нушића;

-улица у насељу Друм од к.п.бр. 183 К.О. Власеница 2, са десне стране, до к.п.бр.1181 К.О. Пискавице, са десне стране, носи назив улице Мехмед паше Соколовића.

У наставку је карта на којој је графички приказано које улице су измијењене.

Скупштина општине Власеница на сједници одржаној, дана 17.07.2019. године донијела је Одлуку о утврђивању назива улица и тргова у насељу Власеница, број: 01-022-92/19 и на сједници одржаној дана, 04.11.2019. године Одлуку о измјени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у насељу Власеница, број:01-022-112/19. Ступањем на снагу наведених одлука дио постојеће улице Светосавка, почевши од укрштања улице Светосавска и магистралног пута М19 Власеница-Зворник ( к.п.бр.341 К.О. Власеница 2, са лијеве стране)па до раскрснице Светосавске улице и улице Српских рањеника ( к.п.бр.195/1 К.О. Власеница 1, са десне стране) носи назив улица „9. јануар“. Улица Романијска, почевши од раскрснице са…

Review Overview

User Rating: Be the first one !