Home » Uncategorized @sr » Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом корона

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне ситуације општине Власеница, доноси:

 

НАРЕДБА

О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА

 

  1. Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона на територији општине Власеница.
  2.  У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе, наређује се обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору.
  3. Наредба о обавезном ношењу заштитних маски обавезујућа је за све институције, организације, привредне субјекте и друге објекте гдје је могуће окупљање већег броја грађана те су исте дужне онемогућити улазак у затворене просторије без заштитне маске као и ограничити број људи који могу бити истовремено присутни уз поштовање минималне физичке удаљености.
  4. Контролу провођења ове Наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи и Општински штаб за ванредне ситуације у оквиру своје надлежности. За непоштовање мјера ове Наредбе прекршиоци ће бити санкционисани у складу са Законом.
  5. Овај закључак ступа на снагу одмах и биће објављен у „Службеном гласнику општине Власеница“.

 

                                                                                                                                         КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени…

Review Overview

User Rating: Be the first one !