Home » Општинска управа » Скупштина » Сједница Скупштине општине у уторак, 28. јула

Сједница Скупштине општине у уторак, 28. јула

У уторак, 28.07.2020. године са почетком у 10.00 часова биће одржана 31. редовна сједница Скупштине општине Власеница, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета Источно Сарајево – Студијски програм шумарство Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 30. редовне  сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 24.06.2020. године
 2. Одборничка питања и одговoри
 3. Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама општине Власеница за период до 2030. године и Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама општине Власеница (SECAP) за период до 2030. године
 4. Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Власеница
 5. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница
 6. Приједлог Одлуке о именовању директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница
 7. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању вршилаца дужности члановa Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Власеницa
 8. Приједлог Одлуке о преносу права кориштења над моторним возилом- аутобус за превоз ђака на СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница
 9. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана „Привредна зона“ – Сегмент А и Сегмент Б на територији општине Власеница
 10. Приједлог Одлуке о преносу права сусвојине на непокретности са општине Власеница на Републику Српску – Министарство унутрашњих послова
 11. Приједлог Одлуке о висини цијене 1м2 земљишта у поступку јавног излагања за К.О. Власеница 1 и К.О.Власеница 2 за признавање права власништва корисницима  на изграђеном земљишту
 12. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задужењу општине Власеница емисијом хартија од вриједности
 13. Приједлог Ребаланса буџета општине Власеница за 2020. годину
 14. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу буџета општине Власеница зa 2020. годину
 15. Приједлог Програма одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева општине Власеница за 2020. годину
 16. Приједлог Програма о измјенaма и допунама Програма подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње средствима општинског буџета у 2020. години
 17. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница по областима криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја за период од 01.01. до 30.06.2020. године
 18. Разматрање Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја општине Власеница за 2019. годину
 19. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине Власеница за период од  01.01. до 30.06.2020. године
 20. Разматрање Извјештаја о раду комисија које је именовала Скупштина општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године
 21. Разматрање Информације о раду Општинских борачких организација: Ратних војних инвалида, Породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила и Борачке организације Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године
 22. Разматрање Информације о снабдијевању електричном енергијом општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године
 23. Разматрање Информације у области водоснабдијевања на подручју општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године
 24. Разматрање Информације   о резултатима васпитно образовног рада ОШ „Вук Караџић“ Власеница за школску 2019/2020. годину
 25. Текућа питања
У уторак, 28.07.2020. године са почетком у 10.00 часова биће одржана 31. редовна сједница Скупштине општине Власеница, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета Источно Сарајево - Студијски програм шумарство Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: Разматрање и усвајање Извода записника са 30. редовне  сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 24.06.2020. године Одборничка питања и одговoри Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама општине Власеница за период до 2030. године и Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама општине Власеница (SECAP) за период до 2030. године Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности директора…

Review Overview

User Rating: Be the first one !