Home » Uncategorized @sr » Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације

Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17),  Општински штаб за ванредне ситуације општине Власеница, доноси:  

Н А Р Е Д Б У

 1. Овом Наредбом налаже се Дому здравља Власеница да у складу са законом организује свој рад и то са смањеним капацитетом у циљу превенције ширења вируса корона „COVID  19“ болести на територији Републике Српске – на подручју општине Власеница, а због погоршане епидемиолошке ситуације.

2. Налаже се да Дом здравља Власеница прима само хитне случајеве, а да се сви остали случајеви рјешавају телефонским путем са породичним љекаром.

3. Налаже се Дому здравља Власеница да рад COVID амбуланте организује на начин одреди једног љекара и једну медицинску сестру који ће радити у COVID амбуланти и то у времену од 12 h  у периоду 5-7 дана, након чега ће се тестирати на присуство вируса корона.

4. Налаже се Дому здравља Власеница да смјенски рад и рад COVID амбуланте организује у складу са законом, а на начин да се што већој мјери заштити здравље запослених и здравље пацијената, а у циљу спречавања ширења корона вируса.

5. За спровођење мјера одређених тачкама 1-4 ове Наредбе овлашћује се др Гордана Крстић, запослена у Дому здравља Власеница.

6. Налаже се др Гордани Крстић да дана, 08.03.2021. године достави Општинском штабу за ванредне ситуације Извјештај о поштовању мјера изречених овом наредбом, као и приједлог о евентуалном санкционисању свих оних који се не придржавају донесених мјера.

7. Налаже се Полицијској станици Власеници, инспекцијским службама и комуналној полицији Општинске управе општине Власеница да врше појачану контролу провођења мјера донесених од стране републичког и општинског штаба за ванредне ситуације, с посебним акцентом на контролу угоститељских објеката који организују извођење музике уживо.

8. За спровођење мјера одређених тачком 7. задужује се Зоран Радивојевић – испред Полицијске станице Власеница и Славиша Паунић, испред инспекцијских органа Општинске управе општине Власеница, о чему су дужни дана, 08.03.2021. године поднијети Извјештај Општинском штабу за ванредне ситуације.

9. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у “Службеном гласнику општине Власеница“.

Број: 02-014-132/21                                                                                                                                                                                                                                  КОМАНДАНТ ШТАБА
Датум: 04.03.2021. године                                                                                                                                                                                                                       Mирослав Краљевић

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17),  Општински…

Review Overview

User Rating: Be the first one !