Home » Uncategorized @sr » Позив за учешће на обукама за предузетницe и жене које намјеравају постати предузетнице

Позив за учешће на обукама за предузетницe и жене које намјеравају постати предузетнице

Министарство привреде и предузетништва имплементира пројекат „Јачање конкурентности привредних субјеката које воде предузетнице у Републици Српској“, а који се одвија у оквиру споразума са Гендер центром Републике Српске, уз подршку FIGAP II програма (који се реализује уз подршку Краљевине Шведске, путем развојне агенције SIDA) и у сарадњи са Привредном комором Републике Српске.
Програм има за циљ подржати предузетнице у Републици Српској кроз реализацију обука и промоцију, у складу са Стратегијом развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019-2023. године. Предвиђена је, такође, и напредна обука за унапређење управљачких и лидерских способности, као и промоција повезивања предузетница и њихове даље међусобне сарадње кроз организацију конференције за предузетнице, која ће се одржати уживо уколико епидермиолошка ситуација дозволи.
Имајући у виду наведено, Министарство у сарадњи са Привредном комором Републике Српске организује експертскe on-line обукe за предузетнице на сљедеће теме:
• управљање људским ресурсима;
• развој бренда;
• интернационализација и развој пословања;
• примјена Six Sigma модела за унапређење пословних процеса;
• управљање иновацијама и развој новог производа и
• дигитална трансформација.

Обуке ће бити бесплатне, а реализоваће се путем Zoom платформе током априла и маја текуће године. Линкови за приступ и дневни ред биће достављени након пријаве за одабране обуке. Обука и интерактивне радионице ће се одржавати у периоду од 08.00 до 16.00 часова (укључујући паузе) у сљедећим терминима:
1. Управљање људским ресурсима – предавач: Ружа Лукић 14.04.2021.
2. Развој бренда – предавач: Вања Петровић 21.04.2021.
3. Интернационализација и развој пословања – предавач: Милош Шипрагић 28.04.2021.
4. Примјена SIX SIGMA модела за унапређење пословних процеса – предавач: Зорана Танасић 12.05.2021.
5. Дигитална трансформација – предавач: Жељка Гајић 19.05.2021.
6. Управљање иновацијама и развој новог производа – предавач: Тарик Кадриспахић 26.05.2021.

Молимо Вас да пријаву на одабране обуке и своје учешће потврдите путем е-поште најкасније до 12.04.2021. године, на сљедеће адресе:
S.Pavlovic@mpp.vladars.net
nikolinad@komorars.bа

О радионицама
1. Управљање људским ресурсима – Ружа Лукић
• Појам, дефиниција и циљеви управљања људским потенцијалима
• Четири компонете људског потенцијала и организациона структура
• Фактори управљања људским потенцијалима
• Приказ модела „CCCC“ (engl. competence – компетентност, commitment – посвећеност, congruence – усклађеност и cost effectiveness – исплативост)
• Методе и алати за развој ефикасне комуникације у тиму
• Пленарна дискусија за питања и размјену искустава
• Теоријски увод у методе за мјерење радног учинка
• Пленарна дискусија на праксу и изазове
• Performance Management модел и начини постављања у фирмама
• Технике за управљање стресом, практични алати и технике
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама)

2. Развој бренда – Вања Петровић
• Модул I – Разумијевање тржишта
• Модул II – Позиционирање бренда
• Модул III – Развој и лансирање BREND MIX-а
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама)

3. Интернационализација и развој пословања – Милош Шипрагић
Током обуке ће бити дискутовано о глобализацији, мотивима и циљевима интернационализације пословања. Представиће се најважији елементи маркетинг стратегије у циљу идентификације и фокусирања на атрактивна извозна тржишта. Посебна пажња ће се посветити изворима информација и истраживању иностраних тржишта на основу секундарних извора података. Значајан сегмент обуке ће бити посвећен промотивним активностима. У практичном дијелу овог дијела обуке, учеснице ће припремити нацрт USP – unique selling proposition и профила своје компаније. Учесницама обуке ће бити представљене клаузуле INCOTERMS 2020 уз објашњење њихове повезаности са формирањем цијена. Такође, биће ријечи о правним аспектима
спољнотрговинског пословања, те кооперативним и инвестиционим стратегијама уласка на инострано тржиште.
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама)

4. Примјена СИX СИГМА модела за унапређење пословних процеса – Зорана Танасић
• СИX СИГМА и ЛЕАН СИX СИГМА концепт:
– модели управљања производњом
– историја, основна намјена, побољшање процеса примјеном одређених модела
• Алати СИX СИГМА концепта – примјена статистичких алата са практичним примјерима
• Тимски рад: Примјена алата СИX СИГМА – Студија случаја Израда једног од алата/методе према избору учесница, на основу дефинисаних проблема
• Алати ЛЕАН концепта са практичним примјерима
• Тимски рад – студије случаја
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама)

5. Дигитална трансформација – Жељка Гајић
Радионица „Дигитална трансформација“ представиће полазницама најновије алате којима ће олакшати интерну комуникацију међу запосленима, као и екстерну комуникацију са партнерима, потенцијалним кијентима и јавношћу уопште. На практичним примејерима полазнице ће стећи основне вјештине управљања дигиталнимплатформама, алатима те сазнати предности вјештачке интелигенције те примјене 4.0 индустијског модела. Посебна пажња ће се обратити на развој пословне културе као и аутоматизације процеса, а све у циљу побољшања тренутног пословања те постизања конкурентности на тржишту.
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама)

6. Управљање иновацијама и развој новог производа – Тарик Кадриспахић
Иновација је покретач за промјену, а она подразумјева и процес како увести ту промјену. Тим процесом се може и мора управљати. Процес иновације се своди на истраживање, избор, имплементацију и учење. Свака компанија би требала имати и развијати своју иновацијску стратегију и створити свој иновацијски систем. Осим што су иновативне компаније битно конкурентније, оне такођер имају пуно веће шансе за опстанак и развој у комплексном
пословном окружењу. Едукација садржи теоретски и практични дио. На крају радионице полазници ће научити стратешки поставити иновирање унутар компаније, израдити процес иновирања те освијестити важност стварања организацијске културе за убрзање иновативности. Пренијеће се важност развоја властитих производа, иновација и брендова, односно вриједности која се испоручује крајњем потрошачу. По завршетку радионице учеснице ће бити оспособљене за управљање властитим иновацијама кроз комерцијализацију проналазака, патената и дизајна.
ТРАЈАЊЕ РАДИОНИЦЕ : 8 часова (са паузама).