Home » Uncategorized @sr » Оглас о јавном излагању нацрта Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власеница

Оглас о јавном излагању нацрта Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власеница

Одјељење за просторно уређење стамбено- комуналне послове  општинске управе општине Власеница  на основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 8. Одлуке о приступању изради Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власеница („Службени гласник  општине Власеница“, број 6/19)  објављује оглас о јавном излагању нацрта Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власеница.

Обавјештава се јавност, власници непокретности у обухвату Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власеница и друга заинтересована лица да се нацрт овог документа просторног уређења излаже на јавни увид у просторијама:

  • Општинске управе општине Власеница (скупштинска сала), ул.9.јануар 14, Власеница,
  • носиоца израде, АД „Пројект“ Бања Лука, ул.Веселина Маслеше број 1/IV, Бања Лука,
  • Дома културе у Власеници и
  • МЗ Власеница ул.Николе Тесле број 4.

Нацрт плана ће бити изложен на јавни увид 30 дана, у периоду од 15.06. до 15.07.2021 године,  сваког радног дана у термину од 08 до 15 часова. Заинтересована лица могу у наведеном периоду добити појашњења предложених планских рјешења од стране носиоца припреме, Одјељењa за просторно уређење стамбено – комуналне послове општине Власеница, и носиоца израде  АД „Пројект“ Бања Лука, ул.Веселина Маслеше број 1/IV, Бања Лука.

Током јавног увида свако физичко и правно лице може упутити примједбе, приједлоге и мишљења о нацрту плана, уписом у Књигу примједби које ће се налазити у просторијама у којима је нацрт изложен или достављањем у писаној форми Одјељењу за просторно уређење стамбено – комуналне послове општине Власеница путем шалтер сале општине Власеница или мејла: vlservis@teol.net.