Home » Uncategorized @sr » РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ еОВЈЕРЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ еОВЈЕРЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

У склопу пројекта „Унапређење ефикасности и ефективности општинске администрације кроз успостављање савремених метода рада и примјену мјера енергетске ефикасности“ а који финансира УНДП, Oпштинска управа општине Власеница реализовала је пројекат електронских овјера, односно еОвјере.

Од 24.09.2021. године у Центру за пружање услуга грађанима општине Власеница у употреби је електронски систем овјеравања докумената. Захваљујући информационим технологијама замјењен је стари начин рада, ручно уписивање података у књиге овјера, новим и модерним гдје се сви подаци електронски обрађују.

ИТ администратор Бранислав Петковић истиче ,,еОвјере поред тога што омогућавају бржу и квалитетнију услугу, такође пружају могућност кориштења програма на више инстанци истовремено те се у центру за пружање услуга грађанима сада овјера може извршити на три шалтера што до сада није био случај“.

Модерним системом овјеравања докумената ријешен је проблем ефикасности услуге. Односно, грађани не морају више чекати у реду  и не стварају се гужве. Такође, еОвјера доприноси ефективности, јачању одговорности и транспарентности рада Општинске управе општине Власеница.

Имплементација система еОвјере је само још једна од активности, које доприносе што квалитетнијој услузи грађаниима, а то нам је свакодневни циљ.