Home » Uncategorized @sr » Анализа резултата истраживања положаја и потреба младих општине Власеница

Анализа резултата истраживања положаја и потреба младих општине Власеница

Институт за развој малдих КУЛТ је за потребе Општине Власеница, а уз подршку Међународне организације за миграције (ИОМ) и програма Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) извршио теренско прикупљање података за израду анализе проблема и потреба младих са подручја општине Власеница. Након теренског прикупљања податак услиједила је израда документа анализе.

Прикупљање података са терена реализовано је у другој половини мјесеца јуна и првој половини мјесеца јула 2021. године. Анкетари су за потребе прикупљања података са терена користили стандардизовани упитник који Институт користи за потребе истраживања положаја и потреба младих у БиХ. За потребе спровођења овог истраживања на терену методом случајног узорка је анкетирано 350 лица старости између 15 и 30 година, а која живе на подручју општине Власеница. Број испитаника и метода случајног узорка обезбјеђују репрезентативност узорка за популацију младих из Власенице. Теоретски, свако младo лице са подручја општине Власеница имало је
једнаку вјероватноћу да буде анкетирано и да његови одговори буду анализирани у оквиру узорка.

Комплетну анализу можете погледати на линку испод.

Анализа резултата истраживања положаја и потреба младих општине Власеница (pdf, 38MB)