Home » Uncategorized @sr » ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНСУЛТАЦИЈАМА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНСУЛТАЦИЈАМА

Општина Власеница је једна од 41 јединице локалне самоуправе које учествују у пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ који је заједнички пројекат Владе Швајцaрске и Шведске, а којег проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у партнерству са домаћим властима.

У претходном периоду, у општини Власеница су одржане радионице с циљем креирања локализоване визије развоја мјесних заједница, као и консултативна радионица на којој су учесници потврдили интересовања, потребе и предвиђене активности које су исказане током првог круга радионица.

Овим путем Вам упућујемо јавни позив за учешће на консултацијама с циљем евентуалне допуне или корекције текста „Визије развоја мјесних заједница у општини Власеница“. Молимо Вас да нам доставите све Ваше коментаре, критике или сугестије на текст те да посебан фокус ставите на 4 функционална модела мјесних заједница али и на функционалне области које се тичу сваког од функционалних модела.

На јавним консултацијама о тексту визије могу да учествују сви грађани општине Власеница, као и  представници удружења и невладиних организација, јавних предузећа и институција, и сл. Сва питања можете доставити на маил адресу jelenar@opstinavlasenica.org

У прилогу је текст визије.

ВИЗИЈA РАЗВОЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ВЛАСЕНИЦА