Home » Uncategorized @sr » Одлука о начину обиљежавања Дана жалости на подручју општине Власеница

Одлука о начину обиљежавања Дана жалости на подручју општине Власеница

На основу члана 97. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 9/17), а након доношења Закључка Владе Републике Српске о проглашењу 05.05.2023. године Даном жалости у Републици Српској, Начелник општине Власеница доноси:

О Д Л У К У
о начину обиљежавања Дана жалости на подручју општине Власеница

Члан 1.
Дан жалости на подручју општине Власеница обиљежиће се спуштањем застава на пола копља на свим институцијама у општини Власеница

Члан 2.
На Дан жалости неће се на јавним мјестима одржавати програми јавног, културног и забавног карактера, а у угоститељским објектима на подручју општине Власеница неће се емитовати музика са музичких уређаја.

Члан 3.
Обавезује се Радио Власеница и други електронски медији са подручја општине Власеница да своје садржаје прилагоде Дану жалости.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Власеница“.

Број:02-014-256/23                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.05.2023. године                                                                         Мирослав Краљевић