Home » Uncategorized @sr » Директни позив за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници

Директни позив за суфинансирање пројекта у једној партнерској мјесној заједници

Директни позив за подношење приједлога пројеката партнерских мјесних заједница у оквиру наградног фонда је једна од активности друге фазе пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини“ (пројекат МЗ) који проводи Развојни програм Уједињених народа (УНДП), а финансира Влада Швицарске и Шведске . Циљ пројекта, чија друга фаза траје од 2020-2024. године, јесте унапређење квалитета живота грађанки и грађана у Босни и Херцеговини (БиХ) кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активно ангажовање грађанки и грађана у јавном животу, и представљају примјер добре праксе локалних самоуправа у чијем фокусу су људи и демократске промјене на локалном нивоу.

Циљ овог Директног позива је подршка реализацији једног приједлога пројекта у једној од 5 партнерских мјесних заједница и то:
1.МЗ Симићи,
2.МЗ Грабовица,
3.МЗ Бакићи,
4.МЗ Градина и
5.МЗ Топлик.
Пројекти с којима се може аплицирати су искључиво приоритетни пројекти идентификовани путем организованих форума грађанки и грађана у партнерској МЗ, односно МЗ која судјелује у имплементацији МЗ пројекта који имплементира УНДП.
Општина Власеница и МЗ Пројекат ће доделити финансијска средства за један пројекат у једној МЗ, а који ће бити прворангирани у складу са заданим критеријумима и који се уклапа у расположива средства намењена за сваку партнерску ЈЛС.

Документација за подношење пријава:
Критиерији за реализацију једног приоритетног приједлога (pdf)
Прилог 1 – Образац пројектног приједлога
Прилог 2 – Преглед буџета
Прилог 3 – Матрица логичког оквира
Прилог 4 – План активности
Прилог 6 – Писмо обавезе за додатно суфинансирање