Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за подношење захтјева за додјелу приплодних овнова расе „Виртемберг расе“

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу приплодних овнова расе „Виртемберг расе“

На основу Програма подстицаја активности и набавке репроматеријала за развој пољопривредне производње средствима општинског Буџета у 2023. године бр. 01-022-46/23, Сл. гл. општине Власеница бр. 5/23, општинска управа општине Власеница, одјељење за привреду и друштвене дјелатности расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу приплодних овнова расе „Виртемберг расе“ уз суфинансирање.

Право на учешће у Јавном позиву имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Власеница које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице. Све информације можете добити путем телефона 056/490-087 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова. Јавни позив остаје отворен до 31.05.2023. године до 15:00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове:

1. Да се бави овчарством и да посједује минимално 20 оваца;
2. Да има одговарајући објекат за смјештај оваца;
3. Да има погодно земљиште за узгој оваца и
4. Да суфинансира 25% од набавне цијене приплодног овна (150,00 КМ).

Документ: Јавни позив Виртемберг